DNA Solutions

T: (022)5757086

Usługi  
Firma
Rozmawiaj z nami

Poznaj swoją przeszłość z DNA Solutions – tylko za 620 złotych

 

Ludzie dziedziczią DNA od pokollenia do pokolenia i dzisiaj specjaliści DNA Solutions mogą zbadać twój rodowód, łącząc cię z 7000 generacji przodków w przeciągu 150000 lat. Twój DNA został przekazany od obu rodziców i to umożliwia dokładnie określić twoje genetyczne pochodzenie według dwóch linii - ojca i matki.

 

Aby otrzymać więcej informacji, kliknij na wybrana opcję

 

Pochodzenie po linii ojca - 620 PLN


Personalised Paternal WallchartBarwny wykres, stworzony na bazie analizy naukowej DNA, zademonstruje historię twoich przodkówpo linii męskiej. Dowiedziesz się o swoim korzeniu genetycznym, poczynając od najwcześniejszych migracji twoich przodków, podczas których współczesni ludzie stopniowo zamieszkiwali nashą planetę. Historia migracji twoich przodków zostanie naoczniona na indywidualnej mapie ilustrującej tekst. Zidentyfikujemy kluczowe markiery DNA które odrózniają twoją wyjątkową linię genetyczną, pokażemy w jaki sposób twoja własna historia rodowa została wpisana do wszechświatowego genetycznego drzewa, łączącego całą ludzkość.

 

Komplet chromosomny mężczyzny zawiera jeden chromosom X i jeden chromosom Y (kobiety mają w tym komplecie dwa chromosomy X). Właśnie chromosom Y określa płeć mążczyzny, chromosom Y jest przekazywany od ojca do syna, od generacji do generacji.

 

Naukowcy z całego świata w przeciągu wielu lat stwarzali bazę danych profilów chromosomu Y róznych grup etnicznych zamieszkających naszą planetę. Dzięki temu wiedząc unikalny profil twojego chromosomu Y, możemy dokładnie ustalić twoich przodków po linii męskiej.

 

Indywidualny Y–profil DNA umożliwia wnieść każrego mężczyzny do określonej grupy.

 

Na przyklad:
Grupa R1a1 (M17)

Ten genetyczny markier powstał 10000 -15000 lat temu, kiedy ludzie pochodzenia europejskiego zjawili się na terenach współczesnej Ukrainy i południowej Rosji.

 

Mapa poniżej pokazuje w zasadniczym kśtałcie marszruty migracji niektórych grup ludzi róznego typu Y-profilu DNA.

 

migration routes of the different Y types

 

Pochodzenie po linii matki - 620 PLN.


Personalised Maternal WallchartBarwny wykres, stworzony na bazie analizy naukowej DNA, który odziedziczałeś od matki, zademonstruje historię twoich przodków po linii żeńskiej. Dowiedziesz się o swoim korzeniu genetycznym, poczynając od najwcześniejszych migracji twoich przodków z nashej wspólnej afrykanskiej praojczyzny, podczas których współczesni ludzie stopniowo zamieszkiwali nashą planetę. Marszruta migracji twoich przodków będzie unaoczniona na specjalnej mapie, ilustrującej ich historię. Badania określą kluczowę geny którę odróznają twoją genetyczną linię, wykres pokaże jak historia twoich przodków wpisuje się do wszechświatowego genetycznego drzewa, łączącego całą ludzkość.

 

Przy zapłodnieniu komplety chromosomów ojca i matki łączą się. Kobieca komórka jajowa z której rozwija się dziecko, zawiera Mitochondrialny DNA, który dziedziczy się po materzyńskiej linii. Dziecko płci żeńskiej, oddziedziczywszy po matce ten DNA, z kolei poda go swoim dzieciom. Tak z pokolenia na pokolenie Mitochondrialny DNA udziela się po kądzieli. I mężczyzny i kobiety mogą wykonać test o ustalenie pochodzenia po żeńskiej linii.

 

Dzisiaj możemy zbadać wzory twojego DNA i dokładnie ustalić – skąd i którymi drogami migrowali twoi dalecy przodkowie. Twój wyjątkovy profil Mitochondrialnej DNA umożliwia wnieść cię do określonej grupy.

 

Na przykład:
Grupa I - powstała koło 30000 lat temu, jej początki znależione w Śródziemnomorze, Arabii i niektórych europejskoch centrach.
Grupa Q – to potomkowie ludzi od dawna zaludniających południowe obwody Pacyficznego regionu, w tej liczbie Nową Gwineę i Miełaneziju.
Grupa J - najbardziej rozpowszechniona w Rosji i Wschodniej Europie. Powstała około 10000 lat temu w Mezopotamii i najbliżchych do niej obwodach, później migrowała do Europy.

 

Istneją więcej 20 grup Mitochondrialnej DNA, liczne z nich podzielone przez podgrupy. Pozwala to wykonać nader ścisłą analizę twojej genetycznej historii. Ta analiza stala możliwa dziękując wieloletniej pracę tysięcy naukowców-genetyków. Ich badania obejmowali:

 

  1. Strukturę DNA grup etnicznych na wszystkich kontynentach.
  2. Strukturę DNA wyodrębioną z kostnych fragmentów, znależionych w czasie archeologicznych rozkopów po całym świecie.

 

Wzór mapy w uogólnionej formie - ilustracja tras migracji niektóruch grup.

 

migration route

 

Jak my to robimy?

 

Analizując wzór DNA, otrzymany wymazem z jamy ustnej, specjaliści nashego laboratorium określą w jaki sposób genetyczna historia twojej rodziny wpisana w genetyczne drzewo, łączące całą ludzkość.

 

Na twoim osobistym wykresie zobaczysz etapy rozwoju twojego pochodzenia, zaczynając od najwcześniejszych migracji twoich przodków z afrykańskiej praojczyzny do rozsiedlania współczesnych ludzi po wszystkim kontynentom.

 

Możemy ustalić przedhistoriczne korzenie pochodzenia twojej rodziny. Nash test „Pochodzenie po macerzyńskiej DNA” umożliwia wyśledzić twój osobisty rodowód po linii matki otchłaniu wieków. Możesz także zamówić test żeby poznać genetyczny rodowód po męskiej linii. Jednoczesne zamówienie obu testów daje ci prawo do zniżki – dwa testy za 1100 PLN.

 

Kwalifikowani fachowcy naszego laboratorium zbadają wzór biomaterialu, identyfikują kluczowe markiery twojej unikalnej DNA i porówniają ich z szeroką bazą genetycznej informacji, otrzymaną od tysięcy mężczyzn i kobiet, żyjących we wszystkich krajach planety. Zbadamy genetyczny profil twojej DNA i w taki sposób dokładnie ustalimy początki twojego pochodzenia.

 

Twój genetyczny rodowód zostanie przedstawiony w wyglądzie indywidualnego ściennego diagramu. Wysoka jakość wykonania pozwoli przekazać tę rodzinną relikwię następnym pokoleniom. Diagram możesz zamówić w formacie A3 lub A4, w tradycijnym albo wspólczwsnym stylu.

 

Kliknij tu żeby zamówić komplet dla testu , darmowo i bez poprzednich zobowiązań.

 

Zamówienie bezplatnego kompletu.