DNA Solutions

T: (022)5757086

Usługi  
Firma
Rozmawiaj z nami

Siostra z siostrą


Istnieją dwie główne opcje testu siostra z siostrą.

 

1. Test chromosomu X. Cena: PLN 1655 dla dwóch osób (PLN 475 dla każdej osoby dodatkowej)

 

Siostra z siostrąTest chromosomu X jest stosowany dla sprawdzenia, czy dwie osoby lub więcej płci żeńskiej, które mają różne matki mają tego samego ojca biologicznego. Aby dowiedzieć się, czy mają też tę samą matkę, należy zamówić kompletny test siostra z siostrą.

 

Test chromosomu X jest ekonomiczny a jednocześnie posiada wysoki stopień dokładności (99.9%+). Weź pod uwagę dwie osoby płci żeńskiej, które zostały poddane testowi. Jeśli wynik wykaże, że NIE mają tego samego ojca biologicznego, istnieje prawdopodobieństwo, że każdy z ich prawdziwych ojców biologicznych może być związany z drugim przez inny stopień pokrewieństwa. (np.: mogli być braćmi, kuzynami lub być spokrewnieni w inny sposób).

 

Przy odpowiedzi negatywnej, test chromosomu X jest najlepszą opcją. Każdy człowiek ma chromosom X; jest on przekazywany z ojca na córkę, kobiety mają dwa chromosomy X. Wobec tego ojciec i przykładowo jego trzy córki będą mieli, co najmniej jeden z chromosomów X dokładnie taki sam (X ich ojca).

 

2. Kompletny test siostra z siostra. Cena: PLN 2850 dla 2 osób
(PLN 475 dla każdej dodatkowej osoby)

 

W przypadku dwóch lub więcej sióstr, chcących się poddać testowi i mających różnych rodziców, którzy mogliby mieć ten sam stopień pokrewieństwa, lub w przypadku osób poddanych testowi, gdy mają one tę samą matkę, powinno się zamówić kompletny test pomiędzy siostrami.

 

Test ten bada bardzo dużą liczbę regionów DNA. To właśnie ilość wspólnie posiadanych przez osoby badane regionów DNA wskazuje, czy są one rodzeństwem czy też rodzeństwem przyrodnim. Test kompletny pomiędzy rodzeństwem analizuje różne części DNA z oceną ich stopnia pokrewieństwa.

 

Mając do dyspozycji próbkę DNA matki (jednej lub obu sióstr) koszt testu ulegnie obniżeniu, ponieważ z DNA matki, analiza stopnia pokrewieństwa pomiędzy siostrami jest otrzymywana w prostszy sposób.

 

Podsumowanie kosztów testu siostra z siostra:

 

Test
Z DNA matki
Koszt

Siostra z siostra (razem 2 osoby)

Siostra z siostra (razem 4 osoby)

PLN 3330

Siostra z siostra (razem 3 osoby)
Z próbką jednej z matek
PLN 3110
Siostra z siostra (razem 4 osoby)
Z próbkami obu matek
PLN 2850