DNA Solutions

T: (022)5757086

Usługi  
Firma
Rozmawiaj z nami

Brat z siostrą

 

Dna Testing Siblings 1. Test kompletny pomiędzy bratem i siostrą. PLN 2850 dla 3 osób (PLN 475 dla każdej dodatkowej osoby)

 

Test ten bada bardzo dużą liczbę regionów DNA. To właśnie ilość wspólnie posiadanych przez badane osoby regionów DNA wskazuje, czy są one rodzeństwem czy też rodzeństwem przyrodnim. Test kompletny pomiędzy rodzeństwem analizuje różne części DNA z oceną ich stopnia pokrewieństwa.

 

Mając do dyspozycji próbkę DNA matki (jednego lub dwojga rodzeństwa) koszt testu ulegnie obniżeniu, ponieważ z DNA matki analiza stopnia pokrewieństwa pomiędzy rodzeństwem jest otrzymywana w prostszy sposób.

 

Podsumowanie kosztów testu pomiędzy bratem i siostrą:

 

Test
Z DNA matki
Koszt

Brat z siostrą (2 osoby)

Bez próbki matki

PLN 3330

Brat z siostrą (3 osoby razem)
Z próbką jednej z matek
PLN 3110
Brat z siostrą (4 osoby razem)
Z próbkami obu matek
PLN 2850