FORMULARZ DLA PRÓBEK, KTÓRE BĘDĄ PODDANE TESTOWI NA OJCOSTWO - POLSKA

 

Aby wykonać test DNA zamów zestaw gratis (prześlemy formularz, instrukcje itp.) lub pobierz próbki zgodnie z podaną instrukcją i prześlij wraz z wypełnionym formularzem do DNA Solutions.

 

ABY WYKONAĆ TEST TERAZ - POSTĘPUJ ZGODNIE Z PODANYMI PONIŻEJ PUNKTAMI

 

1. Wydrukuj tę stronę lub skontaktuj sie z nami, aby ją otrzymać.

2. Opisz każdą pobraną próbkę, która ma być poddana badaniu. Na przykład, (Piotr, p. Antoni, Syn, Ojciec, Najstarszy Syn, itp.).

3. Przeczytaj poniższe warunki. Musisz je podpisać, potwierdzając, że je zrozumiałeś i zgadzasz się z nimi. W przypadku, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości możesz nam przesłać e-mail lub porozmawiać z nami on-line.

4. Instrukcje pobrania próbek włosów, kliknij tutaj.

5. Instrukcje pobrania próbek z jamy ustnej, lub w przypadku używania szczoteczki do zębów lub własnych patyczków higienicznych, kliknij tutaj.

Proszę przysłać ten formularz :
Adres:

 

Zamów zestaw gratis  
E-mail  
Prosimy o podanie poniższych szczegółów w celu umożliwienia skontaktowania się w przyszłosci:
Nazwisko(nazwiska): Telefon:
Adres do korespondencji:

 

E-mail: Faks:
Pokrewieństwa:
Wypełnia firma
Ojciec . .
Matka . .
Syn (synowie) . .
Syn (synowie) . .
Córka (córki) . .
Córka (córki) . .
  . .
  . .
  . .
WYBIERZ OPCJE:
Test Łatwy: 99.9% + dokładności - PLN 1290
Test Premium: 99.99% + dokładności - PLN 1410
Super Test: 99.9999% + dokładności - PLN 1750
osoby (osoba) dodatkowe :   - PLN 475

TERMINY OTRZYMANIA WYNIKU :
W terminie od 2 do 3 tygodni (normalny termin, bez dodatkowych kosztów)
Wynik w ciągu 9 dni roboczych (dodatkowo PLN 774)
Wydruk kompletnych obrazów DNA (dodatkowo PLN 133)

PODAJ HASŁO BEZPIECZEŃSTWA:
(w celu otrzymania wyniku badania przez telefon)

WARUNKI WYKONANIA TESTU

1. DNA Solutions gwarantuje, że wynik analizy dostarczonych nam próbek biologicznych jest dokładny, choć podlega on marginesowi błędu w wysokości 0,001%. Wyniki domniemane lub nie związane z przeprowadzoną analizą nie podlegają żadnej reklamacji i odpowiedzialności.

2. Otrzymana informacja, będąca wynikiem analizy dostarczonego materiału jest przeznaczona do wyłącznego do użytku klienta, który wysłał materiał do DNA Solutions.

3. W przypadku nieprawdopodobnego stwierdzenia błędu w wyniku analizy zostaną zwrócone wszelkie poniesione koszty za wykonanie badania. Alternatywnie może być wykonana ponowna analiza bez dodatkowego kosztu.

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez klienta lub jakąkolwiek inną osobę w związku z wynikiem analiz.

5. Nie składamy żadnych deklaracji związanych z zastosowaniem wyniku dla jakiegokolwiek szczególnego celu. Gdyby wynik badania miał być użyty w procesie sądowym, należy zażądać niezależnej opinii prawnej odnośnie swoich praw i gwarancji prawnych oraz kosztu wykorzystania wyniku badania.

6. Klient zapewnia, że ponosi odpowiedzialność prawną za dostarczone próbki. Klient zgadza się na wypłacenie DNA Solutions odszkodowania za jakiekolwiek straty lub szkody, które DNA Solutions może ponieść w wyniku sytuacji, kiedy dostarczone próbki zostały zdobyte drogą nielegalną. Klient powinien zapewnić sobie niezależną pomoc prawną, kiedy w grę wchodzi odpowiedzialność za zebranie i pobranie próbek dla innych osób. Nie opiniujemy deklaracji uzasadnionych prawnie lub upoważniających klienta do pobrania próbek biologicznych do badania.

Imię i nazwisko:


Podpis:
Data:
Imię i nazwisko:
Podpis:
Data:

Poprzez niniejszy dokument, przyjmuję podane wyżej warunki i potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie informacji.

WSKAŻ SPOSÓB W JAKI CHCESZ OTRZYMAĆ WYNIK:
E-mail Listownie
Faks Telefon
Opcje płatności:
Mastercard Visa
American Express Czekiem
Przekazem pieniężnym Gotówką
Karty Kredytowej:
Numer Karty Kredytowej:
Nazwisko w formie podanej na karcie:
Data Ważności:
Podpis: 

 

- kliknij, aby przejść do menu głównego -