DNA Solutions

T: (022)5757086

Usługi  
Firma
Rozmawiaj z nami

TEST POKREWIEŃSTWA - POLSKA

Testy Pokrewieństwa
TEST INFORMACYJNY (ceny od: PLN 1290)
i TEST MAJĄCY MOC PRAWNĄ

 

Ten test zależy od liczby związanych z nim osób i ich stopnia pokrewieństwa (np.: brat z bratem, wuj z siostrzeńcem, itp.). W celu potwierdzenia pokrewieństwa biologicznego możliwe jest wykonanie testu. Aby otrzymać pomoc lub porozmawiać z nami on-line kliknij tutaj

 

Aby otrzymać więcej informacji, kliknij na wybrana opcję

 
Test
Kto może dostarczyć DNA aby obniżyć koszt i poprawić stopień dokładności

Brat z bratem

Lepiej: którykolwiek z rodziców któregokolwiek z braci
Dopuszczalne: inni bracia

Brat z siostrą

Lepiej: którykolwiek z rodziców któregokolwiek brata lub siostry
Dobrze: inne rodzeństwo

Siostra z siostrą

Lepiej: którykolwiek z rodziców którejkolwiek z sióstr
Dopuszczalne: inne rodzeństwo

Dziadek (babcia) z wnukiem (wnuczką)

Lepiej: matka dziecka
Dobrze: dziadek i babcia dziecka

Dopuszczalne: którykolwiek krewny ojca

Inne typy testu pokrewieństwa

Poproś o informacje naszą ekipę techniczną. Kliknij tutaj w celu uzyskania pomocy.

Profil DNA

Używany do porównania DNA jednej próbki z DNA drugiej próbki lub w celu otrzymania profilu DNA badanej osoby.