DNA Solutions

T: (022)5757086

Usługi  
Firma
Rozmawiaj z nami

Brat z bratem


Istnieją dwie główne opcje testu brat z bratem.

 

1. Test chromosomu Y. Cena: US$249 dla dwóch osób (US$99 dla każdej dodatkowej osoby)

 

Brat z bratemTest chromosomu Y jest stosowany w celu sprawdzenia, czy dwie osoby lub więcej płci męskiej mają tego samego ojca biologicznego. Aby dowiedzieć się, czy mają też tę samą matkę, należy zamówić kompletny test brat z bratem.

 

Test chromosomu Y jest ekonomiczny a jednocześnie posiada wysoki stopień dokładności (99.9%+). Weź pod uwagę dwie osoby płci męskiej, które zostały poddane testowi. Jeśli wynik wykaże, że NIE mają tego samego ojca biologicznego, istnieje prawdopodobieństwo, że każdy z ich prawdziwych ojców biologicznych może być związany z drugim przez inny stopień pokrewieństwa. (np. mogli być braćmi, kuzynami lub być spokrewnieni w inny sposób).

 

Przy odpowiedzi negatywnej, test chromosomu Y jest najlepszą wersją. Wszyscy mężczyźni posiadają jeden chromosom Y, jest on przekazywany z ojca na syna, kobiety nie mają chromosomu Y w DNA. Wobec tego ojciec i przykładowo jego trzej synowie będą mieli ten sam chromosom Y w DNA.

 

2. Kompletny test brat z bratem. Cena: US$545 dla dwóch osób
(US$199 dla każdej dodatkowej osoby).

 

W przypadku dwóch lub większej liczby braci, chcących się poddać testowi i mających różnych rodziców, którzy mogliby mieć ten sam stopień pokrewieństwa, lub w przypadku osób poddanych testowi, gdy mają one tę samą matkę, powinno się zamówić kompletny test pomiędzy braćmi.

 

Test ten bada bardzo dużą liczbę regionów DNA. Kompletny test pomiędzy braćmi wykaże różne - wspólnie posiadane ilości DNA. Ten test analizuje różne części DNA, przy czym może być wtedy dokonana ocena ich stopnia pokrewieństwa.

 

Mając do dyspozycji próbkę DNA matki (jednego lub obydwu braci) koszt testu ulegnie obniżeniu, ponieważ z DNA matki, analiza stopnia pokrewieństwa pomiędzy braćmi jest otrzymywana w prostszy sposób.

 

Podsumowanie kosztów testu brat z bratem:

 

Test
Z DNA matki
Koszt

Brat z bratem (2 osoby)

Bez próbki matki

PLN 2850

Brat z bratem (razem 3 osoby)
Z próbką jednej z matek
PLN 2850
Brat z bratem (razem 4 osoby)
Z próbkami obu matek
PLN 2390